Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter : Frans Hensen
Ondervoorzitter : Jean Wouters
Secretaris: Remy Judong
Penningmeester: Ludo Hauben
Bestuurslid: Bjorn Wouters
Bestuurslid: Jan Bruggen
Bestuurslid: Arnold Loyens
Bestuurslid: Chris Ramaekers

assistuBestuur